สาย 70

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใช้บริการสาย 70 เลขข้างรถ 7-55154 เวลา 10.40 น. 11/10/57 ขึ้นจากประชานิเวศน์ 1 ไปลงกองสลาก กระเป๋ารถ ผญ.ใส่แว่น มีอายุ เห็นเด็กเมารถ ก็นำถุงเปล่ามาให้เด็กอาเจียนออกมา เป็นพฤติกรรมที่น่ายกย่องจริงๆมีน้ำใจ รักงานบริการจริง ถ้าเป็นคันอื่น สายอื่น คงจะด่าหรือใส่อารมณ์แล้ว ต้องขอชื่นชมการบริการรถของ ขสมก. เขต 7 ที่คุณมีพนักงานที่ดีแบบนี้อยู่ในองค์การคุณอยู่หลายคน ทั้งสาย 70 และ 66 ขับรถดี มีน้ำใจ สุดยอดคับ

ขสมก.ขอขอบคุณที่ท่านมองเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติกหน้าที่ของพนักงานจนส่งคำชมเชยมาทางเรา เราจะจัดส่งเรื่องของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ 7 ดำเนินการแจ้งให้พนักงานทราบพร้อมทั้งติดประกาศชมเชยเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเช่นนี้แก่พนักงานต่อไป ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเนื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.