สาย 7ก สองคันแข่งกันมาแล้วไม่จอดป้ายปากซอยเพชรเกษม 4 ทั้ง 2 คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 23 กพ. เวลา 7.50 รถสาย 7ก เลขข้างรถ 50485 และ 50157 (ดูจาก viabus)แข่งกันมา7และไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ