สาย 7ก วิ่งเลนขวาสุด ไม่จอดป้าย ตรงหน้าป้าย รพ.บางไผ่ 10.50

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 7ก วิ่งเลนขวาสุด ไม่จอดป้าย ตรงหน้าป้าย รพ.บางไผ่ 10.50 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม2562 ขนาดออกไปยื่นมือโบกแล้วก็ไม่ยอมเข้าป้าย ตักเตือนคนขับแล้วแจ้งผลด้วยนะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ