สาย 7

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่า รถเมล์สาย7จะรีบไปไหนกันหรือครับ หรือว่ารีบทำรอบ ยิ่งมาพร้อมกัน 2คัน ยิ่งเร็ว แต่กระเป๋ารถน่าจะทุกคัน บริการดีสุภาพครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ