สาย 69

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เดิมสาย 69 ให้บริการถึงอนุสาวรีย์ ไม่อยากให้เปลี่ยนเลยค่ะ ปัจจุบันไม่มีรถที่วิ่งจาก The mall งามวงศ์วาน --> วิภาวดี --> อนุสาวรีย์ เลยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)