สาย 69

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่มจำนวนรถในช่วงเช้า(07.00-08.30 น.) อยากให้รถออกจากอู่ถี่หน่อยค่ะ ยืนรอรถในตอนเช้านานมากค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 69 ขาดระยะนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่าเร่งด่วนเพื่อความสดวกและรวดเร็วในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ