สาย 69

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ผมเป็นคนนึงที่ต้องใช้บริการรถสาย 69 ทุกวัน อยากจะร้องเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงจากรถร่วมบริการมาเป็นของ ขสมก (เหมือนเดิม) เพราะว่ารถที่ให้บริการเก่ามาก รถน้อยมาก รอรถนานมาก ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไรรบกวนช่วยพิจารณาด้วยนะครับ

เรียน ท่านผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณ จะได้ประสานผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพรถโดยสาร และการปรับระยะเวลาการปล่อยรถให้ถี่ขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ