สาย 67 รอ 1 ชม. ครึ่ง ตั้งแต่ 7.10 - 8.40 น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ให้รอนานขนาดนี้ในช่วงเวลาที่ต้องไปทำงานและเด็กๆ ไป รร. ไม่ทราบจะให้บริการกับใครคะ เจอแบบนี้เป็นประจำ ขสมก. ควรพิจารณาปรับปรุงอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมเสียที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ