สาย 67 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอสาย 67 ที่อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ เข้าใจว่ารถน้อยมีแต่รถฟรี แต่ช่วยปล่อยรถถี่หน่อยครับ รอตั้งแต่ 11 โมงกว่ารถจะออกบ่ายโมง ทิ้งช่วงห่างเกินไป

เรียน ผู้ใช้บิรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการจัดสรรปล่อนรถให้หมุ่นเวียนในเส้นทางไม่ขาดระยะรอนาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ