สาย 67 มีการไปถึงแค่แยกอุรุพงแล้วเลี้ยวรถกลับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ช่วง 11 โมง ไม่มีรถสักคันรอเป็นชั่วโมง แถมถึงมีรถก็ไปแค่แยกอุรุพง รบกวนเพิ่มรถโดยด่วน ค่าโดยสารก็ขึ้น แต่ทำไมการเดินรถอะไรต่างๆ กลับแย่ลง ช่วยปรับปรุงด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ