สาย 67 ปล่อยรถช้า ช่วงเร่งด่วน รอ 1 ชม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
การปล่อยรถของสาย 67 เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ ช่วงเร่งด่วนทั้งเช้า (7:00-9:00)และเย็น (16:00-18:00) ไม่มีรถวิ่ง มีวิ่งแต่ฝั่งที่ไม่มีคน ตอนเช้าฝั่งออกเมือง วิ่งฉิว ไม่มีคน ตอนเย็น วิ่งเข้าเมืองฉิว ไม่มีคน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือเย็น รอรถไม่ต่ำกว่า 1 ชม รบกวนดูเรื่องการจัดคิวรถ และหวังว่ารถมาใหม่ 67 จะได้เพิ่ม