สาย 67 กลับรถกลางเส้นทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่ทราบว่ารถที่มาจากฝั่งเซนทรัลพระราม 3 สามารถที่จะกลับรถตรงจามจุรีสแควแล้วไม่ ขับต่อไปที่วัดเสมียนนารีได้เหรอครับ ?????

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ