สาย 66

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 66 ไม่เข้าป้ายรับคนที่ป้ายตรงข้ามโลตัสแจ้งวัฒนะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ เกือบทุกครั้งที่มานั่งรอช่วงวันหยุด รถไม่เข้าป้ายตลอด โบกล่วงหน้าให้เห็นไกลๆแล้วก็ยังไม่เข้าป้าย รถที่จะเข้าศูนย์ราชการก็มีแต่สาย 66 แล้วรถไม่จอดรับคนแบบนี้ จะให้เดินทางเข้าไปศูนย์ราชการยังไง ให้นั่งแท็กซี่หรอ งั้นก็เห็นควรยกเลิกสาย 66 เลยไหม ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ