สาย 66 ขาดระยะ ช่วงเวลา 07.30-08.30 น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์ สาย 66 มักขาดระยะ ก่อนเวลา 07.30 ตรงป้ายหน้า ม.ธุรกิจจะมีรถวิ่งติดๆกัน 2-3 คัน หลังเวลา 07.30-08.30 น. ไม่มีสักคันรถสายนี้เข้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ลูกค้าคุณมีข้ารการเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ติดต่อราชการล้วนต้องรีบไปให้ทัน 08.30 น. เป็นส่วนใหญ่แต่กลับไม่มีรถโดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้ปรับปรุงโดยด่วน โดยเฉพาะเวลาเรางเ่วน เช้า เย็น