สาย 65 ไม่จอดรับที่ป้ายหน้าซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 56 (วัดทอง)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 65 หมายเลขหลังรถ 7-5029 (อาจตกไป 1 ตัว) ไม่จอดรับที่ป้ายหน้าซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 56 (วัดทอง) เวลาประมาณ 07.38 น วันที่ 28/8/62 โดยรถเมล์ดังกล่าว ให้ผู้โดยสารเดินเลยไปขึ้นรถนอกป้ายระหว่างรถติด และไม่จอดรับที่ป้าย แม้จะมีผู้โดยสารบางส่วนรอขึ้นรถ โบกรถและเรียกให้จอด คนขับก็ไม่จอดรับ และขับเลยไป ไม่ทราบว่าหากไม่จอดที่ป้ายเป็นหลัก จะให้ผู้โดยสารเดินไปขึ้นนอกป้ายในช่วงรถติดทุกกรณีหรืออย่างไร และจุดใดจะเป็นจุดมาตรฐานในการจอดรับผู้โดยสารถ้าไม่ใช่ที่ป้ายรถเมล์ กรุณาปรับปรุงโดยด่วน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ