สาย 63 จอดไม่ชิดป้าย ที่มีน้ำท่วมถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 3 ตุลาคม เวลาประมาณ 11.35 น. ที่ป้ายรถเมล์ ฝั่งวิ่งจากแยกแครายไปเดอะมอล เป็นป้ายแรกหลังเลี้ยวขวามาจากแยกแคราย เนื่องจากน้ำท่วมถนน กินไป 1 เลนจากฟุตบาท ถ้ารถเมล์จอดชิดฟุตบาท ผู้โดยสารก็ขึ้นได้ แต่คนขับรถแอร์ สาย 63 เลขรถ 7-5519 ที่ขับชิดเลนฟุตบาท อยู่ดีๆ ก็ตั้งใจตีออกขวา ไม่ยอมเข้าป้าย พอมาถึงป้าย เห็นผู้โดยสารโบก ก็จอดกลางถนน ถ้าปกติถนนแห้ง ก็วิ่งเสี่ยงตายไปขึ้นรถได้ แต่นี้น้ำท่วม ใครจะยอมเปียก ทั้งที่รถก็ตีกลีบมาเข้าซ้านไดเ แต่ไม่ทำ ฝากช่วยเตือนคนขับให้ช่วยเห็นใจผู้โดยสารในช่วงน้ำท่วมด้วย จักขอบคุณยิ่ง