สาย 60

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามที่ได้เคยาร้องเรียนเรื่องการตัดระยะการวิ่งของสาย60ไปแล้วนั้น ผมขอบคุณที่ทางองค์การให้ควสมสนใจในการให้บริการเป็นอย่างดี แต่การปรับปรุงอาจจะมีความสับสนบางอย่างเพราะนอกจากไม่มีรถที่ตัดระยะแล้วรถที่วิ่งเต็มระยะก็ไม่มีเช่นกัน คือในช่วงเวลาตั้งแต่ 22:00-24:00(ช่วงหน้าราม)ไมีมีสาย60วิ่งผ่านเลยซึ่งเมื่อก่อนที่จะรองเรียนยังมีวิ่งอยู่ รบกวนฝากพิจารณาด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง จักราวุธ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ