สาย 60 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขับรถแล้วไม่จอดรับผู้โดยสารแบบนี้ไม่ต้องมาขับหรอกค่ะ กลับไปนอนอยู่บ้านไม่ต้องทำงานเลยจะดีกว่า น่าจะเห็นใจคนที่นั่งรอมาเป็นชั่วโมงบ้าง องค์กรควรจัดอบรมจรรยาบรรณ จริยธรรมบ้างก็ดีนะคะ ถ้าสำนึกไม่ได้ ก็ให้คิดว่าทำไปเพราะหน้าที่ที่ต้องทำก็ได้คะ เพราะคุณมาเป็นลูกจ้างรับเงินเดือน ไม่ใช่มาขับรถเล่นบนถนน คิดจะทำอะไรก็ทำ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 60 ที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบสัญญาต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ