สาย 59 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เหตุเกิดเวลาประมาณ14:32วันที่6เมษา62ผมยื่นรอรถเมล์สาย59จากตลาดอมรพันธ์เพื่อไปทำงานที่ดอนเมือง มีรถเมล์คันหนึ่งวิ่งมาจอดตามป้ายก่อนสาย59 รถเมล์สาย59ก็วิ่งเลนในไม่จอดรับป้ายที่ผมยื่นรอ เลขข้างรถ 13-1056(1-14087)[59]

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ