สาย 59 รถแดง ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11.10 น. ป้ายตรงข้าม รพ.เปาโล สะพานควาย รถร้อนสาย 59 เลข 1-40397 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้ง ๆ ที่โบกเรียกให้จอด รถเมล์วิ่งเลนกลางออกไปเลย ไม่เหลียวตาแลเลย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ