สาย 59 จอดป้ายแต่ไม่เปิดประตูรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 7 โมง 8 นาที วันที่ 12 ม.ค. รถยูโรสีส้มสาย 59 ไม่ทราบทะเบียน จอดบริเวณป้ายฝั่งตรงข้ามวัดดอนเมืองแต่ไม่เปิดประตู แล้วก็ขับออกไปเลย มีผู้คนรอขึ้นจำนวนนึง ที่ยืนอึ้งต้องรอคันถัดไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ