สาย 56

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขอแจ้งเรื่องการบริการรถเมล์สาย56 (บางลำภู-สะพานกรุงธน) ดังนี้.- 1.หน้ารถไม่ได้วางป้ายว่าเป็นรถเสริมหรือจะหมดระยะก่อนถึงปลายทาง (ส่วนใหญ่ไปสุดระยะแค่ตลาดบางขุนศรี/แม็คโคร) ใช้วิธีให้กระเป๋ารถตะโกนบอกผู้โดยสารก่อนขึ้น หรือบ่อยครั้งก้าวขึ้นรถไปแล้วค่อยบอก ซึ่งเป็นปัญหาในการเดินทางของผู้โดยสาร ทำให้เสียเวลา ส่งผลให้การจราจรติดขัดด้วย เพราะผู้โดยสารเมื่อก้าวขึ้นรถแล้วค่อยทราบ ต้องลงรถ เพื่อรอคันใหม่ หรือสายอื่น 2.ขับรถเร็วมาก และพูดจาไม่สุภาพ เพื่อแย่งผู้โดยสารกัน 3.รถมีสภาพทรุดโทรมมาก และพนักงานแต่งกายไม่สุภาพ รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและหาทางแก้ไขปัญหาเรื้อรังนี้ให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง