สาย 556 ขาไปวัดไร่ขิง ช่วง 6.00 - 7.00 ไม่มีเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 556 ขาไปวัดไร่ขิง ช่วง 6.00 - 7.00 ไม่มีเลย มีแต่รถเสริมไปสายไต้เก่า รบกวนทบทวนการเดินรถด้วยครับ คนทำงานเช้า 7.30 ไม่มีรถเดินทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ