สาย 556 ขากลับวัดไร่ขิงไม่มีรถเดินเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 556 ควรปรับการปล่อยรถขากลับสัดไร่ขิงให้สัมพันธ์​กับเวลาคนทำงานหน่อยนะคับ รถขาเข้าเมือวรถติดเเรียงป็นสิบคันแต่ขากลับไม่มีเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ