สาย 555 วิ่งขวาไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.05 น. รถเมล์สาย 555 หมายเลขทะเบียน 13-1062 เลขข้าง 1-45093 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายศูนย์ฝึก รด. เพื่อรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ลักษณะการขับรถ พบว่า พขร ขับรถอยู่ในช่องทางที่ 2 ของทางคู่ขนาน เมื่อถึงป้ายฯ ได้หันหัวรถออกทางขวา ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งที่รถเมล์ทุกคันบริเวณนั้น จอดรับผู้โดยสารหมดทุกคัน จึงขอตำหนิการขับรถของ พขร คันดังกล่าวว่า ควรเดินรถตามปกติเพื่อตรวจดูผู้โดยสารที่รอคอยตามป้าย เนื่องจากผมทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ จึงต้องขึ้นรถสาย 555 เป็นประจำ ขอเรียนให้ทราบว่า รถสาย 555 ขับค่อนข้างเร็ว และวิ่งชิดขวาอยู่บ่อยครั้ง ขอให้กำชับ พขร ให้ดูผู้โดยสารตกค้างตามป้ายด้วย / จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ