สาย 547-27 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร คนขับหันมามองแต่ไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนคะ วันที่ 16/05/58 เวลา 9.14 รถเมย์สาย 547-27 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสายป้าย รพ.เลิดสิน และคนขับก้หันหน้ามามองแล้วขับไป ซึ่งมีผู้โดยสารรอป้ายนั้นประมาณ 5-6คน ต้องเสียเวลารออีก ครึ่งชม รบกวนผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องตรงนี้ ขอความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้บริการสายนี้หน่อยคะ เพราะมันก้คืองานบริการ ถ้าพนักงานไม่ทำตาม ก็ควรจะ ไล่ออกไม่ใช่แค่ตักเตือน

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่่องร้องเรียน พขร. สาย 547-27 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ซึ่งเป็นกระทำที่ไม่ถูกต้อง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ประสพกับด้านการบริการที่ไม่ดีของสายนี้ จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการให้เรีัยกตัว พขร.รถคันดังกล่าวมาสอบสวนและลงโทษต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา