สาย 543 (ลำลูกกา)ปล่อยออกจากท่ารถช้ามากๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอนานมาก ๆ ตั้งแต่ 19:06 จน 19:45 แล้ว ยังไม่ปล่อยจากท่ารถ การจราจรภายนอกท่ารถก็เคลื่อนตัว ได้เรื่อยๆ ด้วย ซึ่งขณะเดียวกัน รถสายเดียวกันถึง 2 คัน (543 ลำลูกกา)กลับมาที่อู่ก็แล้ว... ก็ยังไม่มีทีท่าจะออกจากท่า เสียเวลามาก ผุ้โดยสารคนอื่นในท่าที่ต่างมารอสายนี้(ช่วงเวลาข้างต้น) ต่างก้เดือดร้อน อีกทั้งมีผุ้สุงอายุอยุ่อีกจำนวนนึง ที่ต้องมารอเวลานี้ แม้สุดท้ายว่ารถจะออกในเวลาถัดมาก็ตาม แต่มันก็ทำให้ผุ้โดยสารท่านอื่นเสียเวลาไปแล้ว นี้ยังไม่รวมผู้โดยสารท่านอื่นที่รอ ที่ป้ายรถประจำทางที่ถัดจากนี้ไป ทีต้องมารับชะตากรรม รถที่แน่นขนัดนี้ โปรดช่วยนำเรื่องนี้ไปเพื่อพิจารณามาตรการสำรองมารองรับและควบคุมให้รถออกจากท่า ไม่ว่าจะเป็นสายนี้หรือสายอื่นๆ ให้ตรงไปตามเวลาด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนาน ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ