สาย 542

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คือทราบว่าวันนี้มีการปรับอัตราค่าโดยสารของรถร่วม ซึ่งรถสาย542(542-7)ดิฉันขึ้นป้ายสวนสุนันทาลงที่ป้ายตลาดพงษ์ทรัพย์ ราคาเดิมอยู่ที่10บาท ถ้ามีการปรับขึ้นมันน่าจะอยู่ที่11บาทเพราะมีการปรับขึ้น 1 บาท แต่กระเป๋ารถเมล์เก็บค่าโดยสารที่12บาท จึงอยากทราบว่าราคาที่ปรับขึ้นจริง และระยะทางที่ขึ้น ควรเป็นกี่บาท เพราะกระเป๋ารถฉีกตั๋วให้11บาท

เรียนท่านผู้โดยสารทราบ เนื่องจากการเก็บค่าโดยสารของพนักงานที่ถูกร้องเรียนมานั้น ขอชี้แจงดังน้ี้ แต่เดิมที่เก็บค่าโดยสารราคา 10 นั้น เป็นการเก็บต่ำกว่าตารางค่าโดยสาร ปัจจุบันได้เก็บค่าโดยสาร 12 บาท พนักงานได้เรียกเก็บเป็นไปตามตารางค่าโดยสารที่ปรับราคาขึ้นใหม่ เป็นการถูกต้องแล้ว ส่วนในเรื่องของตั๋วที่ยังคงใช้ราคา 11 บาทนั้น บริษัทชี้แจงมาว่ายังอยู่ในระหว่างจัดพิมพ์ตั๋วใหม่อยู่ จึงเรียนมาเพื่อทราบ