สาย 54 วนซ้าย หรือ วนขวา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่ามีวิธีการใดบ้าง ที่เราจะมองป้ายรถเมล์สาย 54 จากป้ายตรงเอไลน่า ว่าคันที่มาเป็นวนซ้าย หรือ วนขวา ก็จะมองเห็นคือก็โบกไม่ทันรถเมล์ก็เลยผ่านป้ายไปเพราะมาเลนกลาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ