สาย 526 ไม่มีรถวิ่ง ขสมก เลิกกิจการหรือยังคับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 526 จากหนอกจอก-ตลาดมีน ไม่มีรถวิ่งเลยช่วงเช้า ทั้งที่มีคนรอจำนวนมาก เอาเงินที่โกงกินมาบริการประชาชนที่เสียภาษีบ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ