สาย 526 ไม่มีรถวิ่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย526 หนอกจอก-มีนบุรี ไม่มีรถวิ่งช่วงเช้าเลย 05:00-06:00 น. ฟังแต่พวกสองแถวแต่ไม่ฟังเสียงประชาชนเลย เงินก็เพิ่มแทนที่จะบริการประชาชน ไปเป็นขี้ข้าสองแถวรอฟังคำสังสองแถวซะงั้น ประชาชนเดือดร้อนไม่เลยสนใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ