สาย 524

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถน้อยมาก รอรถเป็นชั่วโมงทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ ควรปรับปรุงไมใช่แค่รับเรื่องอย่างเดียวแล้วเงียบ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางรอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการในการใช้บริการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ