สาย 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรถสาย 522 เลขรถ 1-90035 ทะเบียนรถ 14-4111 คือเราบอกกระเป๋าไปอนุ กระเป๋าถามเรากลับ อ้าวผ่านด้วยหรอ อนุไหนไม่รู้จัก นี่ก็เลยถาม ไม่ผ่านอนุเสาวรีย์ชัยหรอ สรุปก็คือผ่าน งงใจมาก ณ จุดนี้ เราผิดเองมั้งที่ไม่เรียกเต็ม แล้วกระเป๋าก็หน้าเหวี่ยงใส่เราจ้า แต่ก็ควรพูดจาให้สุภาพนะคะ ปกติขึ้นมาก็เรียกย่อสั้นๆ ว่าไปอนุตลอด

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 522 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก ขอความกรุณาเเจ้ง หมายเลขรถ เบอร์ข้างรถ สถานที่เกิดเหตุ วันเวลาที่เกิดเหตุ เข้ามาทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ