สาย 522 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่ารถเมลล์สาย 522 ช่วงหัวค่ำของทุกวัน เลิกจอดรับผู้โดยสารป้ายกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกแล้วหรืออย่างไร รอโบกทุกวัน ต้องเจออย่างน้อยซักคันสองคันวิ่งเลยตลอด ไม่ทราบว่าจะรีบไปไหน ถ้าไม่พร้อมจะรับผู้โดยสารก็ให้คนอื่นมาทำแทนเถอะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ