สาย 52 ที่ผ่านศูนย์ราชการ รถเก่าและรอนานมากๆ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 52 บางซื่อ- ปากเกร็ด ซึ่งผ่านศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะรอนานมากเลยนะครับ และรถก็เก่ามาก ขสมก. ควรเพิ่มรถหรือเพิ่มเส้นทางโดยด่วนนะครับ เพื่อบริการประชาชนจำนวนมากที่ต้องติดต่อราชการ ไปทำงาน หรือต้องผ่านแถวนั้นนะครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 52 รถเก่ามากนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ