สาย 519 โดนลดจำนวนรถหรอครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตั้งแต่ปีใหม่มานี้รู้สึกรถน้อยลงมากเลยครับ เวลาที่เคยขึ้นตอนเช้ากับเย็น ไม่มีมาเลยซักคัน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)