สาย 519 อยากให้มีรถขึ้นทางด่วนจากมีนบุรีไปพระราม3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 519 อยากให้มีรถขึ้นทางด่วนจากมีนบุรีไปพระราม3ช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็นในวันทำการค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ