สาย 519 รับผู้โดยสายไม่หมด ซึ่งมีแค่ 2 คน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 08.45 น. รถเมล์สาย 519 ทะเบียน 12-5452 บริเวณป้ายป้ายหยุดรถบิ๊กซีอ่อนนุช ปล่อยผู้โดยสารลงหมด แต่พอกำลังจะก้าวขึ้นรถ รถได้เคลื่อนตัวและปิดประตู คนนึงขึ้นปรตูหน้าทันเพราะคนลงน้อย ประตูหลังคนลงเยอะ ถ้าผู้โดยสารที่จะขึ้นรถผิด ให้ระบุเลยค่ะ ว่าขึ้นรถประตูหน้าเท่านั้น ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ