สาย 519 ปล่อยรถน้อยมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมเป็นคนที่ใช้บริการรถเมล์สายนี้มานาน เพราะเป็นสายที่เดินทางต่อเดียวถึง ผมอยากบอกว่ารถสายนี้ผ่านร้อยมากๆครับ อยากให้เห็นใจประชาชนด้วย บางทีรอนานถึง 2 ชม ทั้งๆที่สายอื่นผ่านไปหลายคันแล้ว แต่ต้องมารอนานอย่างนี้ก็ไม่ไหว เพราะถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนจริงๆ จะไปไม่ทันเลยครับ เพราะรถมาน้อยมากๆ อยากให้แก้ไขและเพิ่มจำนวนรถให้ด้วย เดือดร้อนมากครับ คนใช้บริการรถเมล์สายนี้ก็มีไมน้อย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ