สาย 515 ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งๆที่โบกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 515ไม่จอดรับผู้โดยสารหลายรอบแล้วนะคะ ไม่ได้โบกแบบกระชั้นชิดด้วย เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่สาย 539 ไล่ตามมา คือไม่ได้อยากขึ้น 539ค่ะ จะขึ้น515 มีบัตรรายเดือนอยู่ จะขับหนีผู้โดยสารทำไมคะ แล้วช่วง 11 โมงเป็นช่วงที่รถขาดตอน คนที่เขาอุตส่าห์รีบออกมาให้ทันรถมาเจอแบบนี่ก็ไม่ไหวค่ะ ไปสายกันพอดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ