สาย 515 พนง.บริการดีสุภาพมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 515 นี้ดีค่ะ ขึ้นมาหลายคัน ทุกคันที่เจอคนขับและพนง.เก็บเงินพูดจาสุภาพมาก แสดงว่าได้รับการอบรมมาดี แอร์เย็นเฉียบ บริการประทับใจค่ะ