สาย 514 มาโคตรช้าอับ ขากลับช้ายิ่งกว่า พอมากลัยเป็นรถเสริม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ถ้ามาช้าขนาดนี้ื ไม่ต้องมีก็ได้ครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคอย มาช้ารอเป็นชั่วโมง พอมาก็เป็นรถเสริม ถ้าจะเสริมเลิกขับเลิกมีเถอะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการปล่อยรถและจัดสรรรถ ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ