สาย 514 ปล่อยรถยังไง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่า514จากฝั่งสีลมเข้ามีนบุรีปล่อยรถยังไงเหรอคะ ชั่วโมงกว่าไม่มีรถซักคัน แล้วเป็นช่วงเวลาที่คนเดินทางไปทำงาน ตารางเวลาก็เชื่อถือไม่ได้ GPSให้ตามดูรถก็ไม่มีแล้ว ขอพรก่อนออกจากบ้านก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ