สาย 514 จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต เก็บเงินเกิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำอย่างไรได้บ้างครับ