สาย 511 ยูโรฟ้า ทะเบียน 16-1962 ขับรถเร็ว ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 511 ทะเบียน 16-1962 ปากน้ำไปสายใต้ใหม่ (ถึงสายใต้ใหม่ประมาณ 08.00 น.) ขับรถเร็วมาก ขับรถไม่สุภาพ ตรงแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้าเซลทรัลปิ่นเกล้าขับรถจี้รถผู้ใช้ถนนท่านอื่น โดยไม่สนใจความปลอดภัยของใครใดๆทั้งสิ้น จะจอดเข้าป้ายกลับไม่ชะลอความเร็ว เบรกหัวทิ้ม

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ