สาย 510 ใช้วาจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ ผม นายสิทธิชัย สีเมือง มีเรื่องร้องเรียนการให้บริการของรถเมล์สาย ปอ.510 หมายเลขด้านข้างรถ 114156 ดังนี้ ผมขึ้นรถที่ป้ายห้าแยกลาดพร้าวเวลาประมาณ 15.30 และลงที่วัดดอนประมาณ 16.00 ขณะที่รถถึงบริเวณป้ายหน้า ม.เกษตร กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิงได้บอกผู้โดยสารให้ ช่วงพ้นประตูกลางไปด้านหลังที่ยืนอยู่ให้ยืนเป็นสองแถว แต่เนื่องจากวันนี้ 11/4/61 บางคนเดินทางกลับต่างจังหวัดทำให้มีกระเป๋าสัมภาระจำนวนหนึ่ง ไม่สามารถแทรกเดินสองแถวได้ ผมเลยเบียดให้พอชิดกัน ปรากฏว่ากระเป๋าคนดังกล่าวไม่พอใจพูดจาค่อนแคะว่า คนอื่นก็อยากขึ้นเหมือนกัน ขอยืนยันว่าไม่ใช่การบ่นพึมพันเป็นการว่าผู้โดยสารตรงๆ และมีอีกสองสามประโยคผมจำได้ไม่หมด ต่อมาช่วงแยกหลักสี่มีคนลงตรงที่ผมยืนอยู่ แต่ผมไม่อยากนั่งเพราะอีกสามป้ายก็จะลงเลยสะกิดให้ผู้หญิงที่อยู่หน้าผมมานั่ง เพราะคนที่จะลงจะได้เดินสะดวกสะดวก ซึ่งคนหน้าผมได้เดินแทรกผ่านผมไป ปรากฏว่ากระเป๋าเห็นคนเดิมก็พูดอีกว่า ทีให้ยืนสองแถวยืนไม่ได้แต่แทรกไปนั่งได้ ผมเห็นว่าเป็นกริยาที่ไม่ควรพูด เพราะทุกคนก็พยายามเบียดเข้าไปแล้ว แถมรถก็ไม่ได้แน่นถึงขั้นว่าแน่นจนขึ้นไม่ได้ ผมขึ้น 510 โทลเวย์ ทุกวันทราบดีว่าแน่นจนขึ้นไม่ได้เป็นอย่างไร ผมเห็นว่าคำพูดดังกล่าวไม่ใช่การพูดกับตัวเองแต่เป็นการดูถูก เหยียดหยาม ผู้โดยสารอย่างหนึ่ง ผมไม่เคยหวังคำสวัสดี หรือขอบคุณที่ใช้บริการ แต่ก็ไม่อยากได้คำดูถูกดูหมิ่นเช่นนี้ ขอให้ทาง ขสมก. โปรดดำเนินการด้วย และโปรดแจ้งผมความคืบหน้า ทาง sitctichai@gmail.com จะเป็นพระคุณยิ่ง หากไม่ได้รับทราบความคืบหน้าในเวลาอันสมควรผมคงต้องทำหนังสือเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป