สาย 510 เลขรถ 16-2086 1-70314 คนขับสวะส่นตีนหน้าหีไม่จอดรับ องค์กรก็ควยรับคนควยๆมาขับรถไม่มีบทลงโทษส่นตีนไรสักทีไอเหี้ย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 510 เลขรถ 16-2086 1-70314 คนขับสวะส่นตีนหน้าหีไม่จอดรับ องค์กรก็ควยรับคนควยๆมาขับรถไม่มีบทลงโทษส่นตีนไรสักทีไอเหี้ย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกองค์การการจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)