สาย 510 จอดตรงที่ไม่ใช่ป้าย และไม่รับผู้โดยสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถประจำทาง สาย 510 เวลา 19.37 ขับรถเลยป้าย ให้ผู้โดยสารลงไกลแล้ง พอจะขึ้นรถก็ขับออกไปเลยโดยไม่สนใจผู้โดยสารที่จะต้องการขึ้นรถ ซึ่งรถไม่ได้มีคนจำนวนหนาแน่น ผิดหวังกับรถเมล์มากๆ ไม่มีเวลาแน่นอนรอคันใหม่เป็นชั่วโมง ควรปรับปรุงนะคะ ถ้าคิดว่าทำไม่ได้เปลี่ยนวิธีอืน หารือกันเรื่องขนส่งสาธารณะให้มีคุณภาพมากกว่านี้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ