สาย 510 ขับรถ ปาด 3 เลนส์ เกือบโดนรถยนต์ที่วิ่งมาในเลนส์ (อาจจะแข่งกับขันหน้า)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
510 1-70338 ขับรถหน้ากลัวมาก ปาด 3 เลนส์ โดยไม่สนใจรถร่วมทาง ดิฉันเป็นคนท้องถ้าเกิดอุบัติเหตุ ใครจะรับผอดชอบดิฉันและลูก รบกวนพิจารณาด้วยคะ

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอื่นๆ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ