สาย 509 ขับรถไม่สุภาพ ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 509 ขับรถไม่สุภาพเบรคหนัก เบรคถี่ๆหลายครั้ง ไม่จอดรับผู้โดยสาร จอดเลน 2 ตัดหน้ารถเมล์สายอื่น(ตัดหน้าสาย 84) จอดรถไม่สนิทคนขึ้นไม่ทัน 2 ครั้ง 2 ป้ายติด อันนี้เน้นเลย เบรคหนักมากๆ เบรคหนักย้ำๆหลายครั้งทั้งตอนแซง เข้าไฟแดงและเข้าเข้าเทียบท่า ทะเบียนรถ I3-I833 หมายเลขรถ 6-56106 (ไม่แน่ใจเพราะถ่ายติดแค่ 4 เลขหน้า)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ